Skype coaching

May 17, 2016

skypelogoIndividuele coaching op het testgebied is een uiterst goede manier om interactief te leren. Mijn coaching sessies gaan in op de vragen van de individuele tester.

De coaching sessies worden vooral in de avond gehouden en verlopen via Skype chat (of andere chat software). Door middel van oefeningen die gericht zijn op de vragen van de deelnemer wordt een specifiek probleem behandeld.

Coaching kan een goede aanvulling zijn op een training, of apart worden gegeven, waar ook onderdelen van bestaande trainingen in meegenomen kunnen worden. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgebouwd met meer dan zes testers die regelmatig zijn gecoached op deze manier.

Bel (06 21 711 867) of mail mij voor vragen, ik kan trainingen aanpassen aan uw specifieke wensen.